top of page

קורס להכשרת מורים ירושלים 9 - נווה שלום 2022

 

 קורס נוסף למורים בשיטת פלדנקרייז, מחזור 9. עומד להיפתח הקורס יתחיל ב  11 בדצמבר  2022, ויתקיים באולם האוהל ביישוב נוה-שלום, ליד צומת לטרון.

מנהלות הקורס – אילת אלמגור וענת קריבין – מתכוונות להקנות לבוגרי הקורס את היכולת להורות את שיטת פלדנקרייז במיומנות, ובהנאה.

מתכונת הקורס
הסמכה
מתכונת הקורס
  • בתום שנתיים מתחילת הלימודים יוסמכו התלמידים להורות שיעורים קבוצתיים – שיעורי שכלול היכולת (ATM )

  • בתום הקורס כולו יוסמכו התלמידים ללמד גם שיעורים אישיים – שיעורי אינטגרציה פונקציונלית (FI ).

  • הקורס מיועד לכל מי שרוצה ללמוד מקצוע שבו החשיבה, התחושה, הרגש והתנועה, חוברים יחד לפעולה ולשכלול, לעוסקים בתנועה ובמודעות, לרקדנים, למוזיקאים, לאנשי חינוך, לאומנים.

  • "להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, את האפשרי לקל, ואת הקל לנעים ונוח." [ד"ר משה פלדנקרייז]

התלמידים יוסמכו ויקבלו תעודות מטעם אילת אלמגור – לימוד בתנועה והמרכז להוראה ולהסמכה בשיטת פלדנקרייז.

הקורס ותעודת הגמר מוכרים על ידי הוועדה האירופית להסמכת קורסים בשיטת פלדנקרייז (ה- Euro Training Accreditation Board). הוועדה הזו מתואמת עם ועדות דומות בארה"ב ובאוסטרליה והן מייצגות את העמותה הבינלאומית של שיטת פלדנקרייז (ה- International Feldenkrais Federation).

 

דרך הלימוד

 

הלימודים ייפרשו על פני שלוש ורבע שנים. בכל שנה תהיינה ארבע תקופות: תקופות הקייץ ביולי תהיינה בנות 15 – 20  ימים. תקופות החורף תהייה בנות 10 ימים ותכלולנה את ימי החנוכה. שתי תקופות בנות 5 ימים.
שעות הלימוד הן בין השעות-
09:30 - 15:30
 

                                 

הלימודים יכללו:

​​

תאריכים
תאריכים

דרך הלימוד:

המייחד את הלימוד בקורס הוא שהן החומר התיאורטי והן הידע המעשי נרכשים בד בבד עם התנסות עצמית, בלימוד דרך תנועה ובאמצעותה.בשיעורים הקבוצתיים לומדים התלמידים לנווט את תנועותיהם על-פי הקצב המתאים להם ועל-פי תחושותיהם. דרך מאות שיעורים שונים, השזורים לתהליך רב-ממדי אחד, מתחקים התלמידים אחר תהליך התפתחות התנועה מינקות לבגרות, מתמודדים עם תנועות קשות ואף בלתי אפשריות להם,ולומדים ליצור את תנאי הלמידה המביאים אותם להצלחה ולשכלול היכולת. בשיעורים האישיים שמקבלים התלמידים, הם מתנסים בלמידה דרך מגע הידיים ומניפולציות עדינות.השכלול העצמי באמצעות התנועה, והגברת המודעות, מובילים את התלמידים לידי הכרה והבחנה בצורכי הזולת. על סמך הבחנה זו לומדים התלמידים בהמשך הקורס לתת שיעורים אישיים במגע הידיים ולהורות שיעורים קבוצתיים באופן מילולי. דרך ההוראה שנובעת ומסתמכת על ההתנסות העצמית, היא זו שמבטיחה שבעתיד יוכלו בוגרי הקורס לסייע לתלמידיהם לשכלל את איכות חייהם.

 

הקורס יכלול הרצאות משלימות בנושאים מדעיים.

מטרת ההרצאות להסביר מושגים בסיסיים בנושאים מדעיים, שיש להם נגיעה לעבודה בשיטת פלדנקרייז ולחשיבה העומדת מאחוריה. ההרצאות תשולבנה תמיד לאחר התנסות התלמידים בחוויות הקשורות בנושאיהן.
דוגמאות אחדות לנושאים שיובהרו בהרצאות:

בפיסיקה – כוח הכובד, שיווי משקל, מהירות, כוח, תאוצה,

בביולוגיה – מערכת העצבים(אירגון התנועה, התפתחות התנועה אצל תינוקות וילדים, קשרים בין החושים לתנועה), אבולוציה של מיני בעלי-חיים, מבנה ותפקוד השלד ןהשרירים.

בפסיכולוגיה – גישות המקבילות לגישתו של ד"ר פלדנקרייז במה שקשור ללמידה ושכלול היכולת.

עלות ודרכי תשלום

פרטי תשלום:

 

התשלום לכל שנת לימוד הוא 13,500 ₪. 
עלות רישום - 400 ₪.

אופני תשלום שכר הלימוד-

- סכום של 13100 ₪ (לאחר ניכוי 400 ₪ דמי הרישום מהסכום 13500 ₪) ב-5 תשלומים חודשיים שווים של 2620 ₪ כל תשלום.

- בתשלום אחד מראש – סכום של 12800 ₪ (הנחה של 300 ₪) בהפקדה בהעברה בנקאית או בהמחאה לכל תאריך


- סכום של 13400 ₪ (תוספת של 300 ₪) ב-10 תשלומים חודשיים שווים של 1340 ₪ כל תשלום, בהמחאות דחויות לתאריך קבוע בכל חודש
 

כדי להירשם לקורס, יש לשלוח שק על סך 400 ₪ עבור "אילת אלמגור לימוד בתנועה בע"מ " לכתובת: 

 

 אילת אלמגור

 

 ת.ד. 4493

 

 ירושלים  9104401
 

דמי ההרשמה ינוכו מהתשלום לשנה הראשונה.

עם קבלת דמי הרישום, ישלח אליך שאלון למילוי פרטים אישיים ומקצועיים. בהמשך תקבע פגישת הכרות עם אילת אלמגור.

מי שיתקבל לקורס יחתום על דף הסכם עם אילת אלמגור לימוד בתנועה בע"מ, בו מובהרים כל פרטי ההתקשרות בין הקורס, המורים והתלמידים.

תלמיד שלא ירצה להמשיך לימודיו , יחוייב בתשלום לשנת הלימודים בה הוא נמצא, אך לא מעבר לכך.

bottom of page